اختتامیه نهمین سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی تهران