بازدید گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از نهمین سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی تهران