بازدید حناچی شهردار تهران از نهمین سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی تهران