رونمایی از ایستگاه و تجهیزات آتشنشانی ایستگاه 110 عباس آباد