آیین کلنگ زنی پروژه احداث چهار باغ مصلای امام خمینی (ره)