مسابقات بسکتبال سه نفره کشوری با حضور بازیکنان تیم ملی در بوستان آب و آتش