تبدیل اراضی عباس آباد به قلب گردشگری شبانه در ماه رمضان

تبدیل اراضی عباس آباد به قلب گردشگری شبانه در ماه رمضان

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد

تبدیل اراضی عباس آباد به قلب گردشگری شبانه در ماه رمضان

 

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اراضی عباس آباد به دلیل وجود سازه هایی که با رویکرد فرهنگی در آن شکل گرفته، به قلبی برای هنر و گردشگری شبانه تهران در ماه رمضان مبدل شده است.

 

محمد جواد حق شناس با اشاره به اینکه اراضی عباس آباد ذخیره‌ای ارزشمند و گنجینه قیمتی برای تهران است، اظهار کرد: خوشبختانه در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی که در حوزه شهری با روند تخریب ذخیره شهری مانند باغات و زمین های ذخیره برای توسعه شهر مواجه بودیم، اراضی عباس آباد تا حدود زیادی حفظ شد و امروز در خدمت توسعه شهر است.

 

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: اراضی عباس آباد به لحاظ موقعیت و جایگاهی که دارد، شمال و جنوب و شرق و غرب پایتخت را به لحاظ نقطه کانونی به یکدیگر پیوند داده است.

 

وی با اشاره به اینکه اراضی عباس آباد به دلیل وجود سازه هایی که با رویکرد فرهنگی در این نقطه شکل گرفته است قلبی برای حوزه فرهنگ، هنر و گردشگری شبانه تهران بدل شده است، عنوان کرد: مدیریت جدید شهری امسال در ماه مبارک رمضان از این فرصت استفاده بهینه کرده و گردشگری شبانه را با رویکرد فرهنگی آغاز کرد که خوشبختانه با استقبال شهروندان نیز مواجه شد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما باید از چنین فضاهایی برای ایجاد آرامش و تبدیل شهر به موقعیتی که شهروندان وقتی وارد آن فضا می‌شوند با خاطره ای خوب از آن خارج شوند، بهره ببریم. بنابراین در این حوزه می توانیم روی اراضی عباس آباد حساب ویژه باز کنیم.

print