جناب آقای دکتر افشانی


انتخاب شایسته جنابعالی با رأی قاطع اعضای محترم شورای شهر تهران،  ری و تجریش فرصت مغتنمی است تا از تجربیات و توان مدیریتی آن برادر اندیشمند و فرهیخته برای سامان و انسجام امور شهر تهران بهره لازم و کافی گرفته شود.

ضمن تقدیر از تلاش های شهرداران پیشین ، موفقیت روز افزون و سربلندی و سعادت جنابعالی در خدمت به شهروندان پایتخت را از درگاه خداوند منان خواهانم.

 

                                                                                                                                             سید محمد حسین حجازی

مدیر عامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد

print