حجازی خبر داد

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت نوسازی عباس آباد/ جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان با اجرای این طرح

 

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نوسازی اراضی عباس آباد، سید محمد حسین حجازی با اشاره به گذشت 11 سال از اجرای طرح اولیه طبقه بندی مشاغل در سال 86 گفت: این طرح توسط مشاور منتخب وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی صورت گرفته بود.

وی در خصوص به تعویق افتادن  لزوم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل افزود: پس از گذشت چهار سال از تحقق طرح اولیه، طرح بازنگری از طریق اخذ مصوبه از هیئت مدیره شرکت عباس آباد و با همکاری مشاوران وزارت رفاه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان و ایجاد انگیزه در آنان برای کارآیی بیشتر  با اجرای این طرح تصریح کرد: با در نظر گرفتن فاکتورهای متفاوتی نظیر سال های اشتغال به کار، مدرک تحصیلی، رتبه، پست سازمانی و ... کارمندان این شرکت به جایگاه مناسب خود با محوریت برقراری عدالت دست پیدا می کنند.

حجازی در خصوص نتایج اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خاطرنشان کرد: تقسیم کار، سازماندهی منطقی دستگاه اداري، شرح مشخصات مشاغل، تعیین شرایط واقعی احراز شغل، تثبیت سازمان، تنظیم روابط کارمندان به وسیله مدیران، ترسیم نمودارهاي سازمانی و همچنین تهیه راهنماي سازمانی از جمله مزایای اجرای این طرح است.

print