جشن بادبادکها به مناسبت نیمه شعبان در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار شدprint