بازدید هیئت دانشگاه دفاع ملی پاکستان از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هیئت دانشگاه دفاع ملی پاکستان از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هیئت دانشگاه دفاع ملی پاکستان از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

 هر ساله دانشجویان دانشگاه دفاع ملی پاکستان در قالب تور دانشجویی و سفر مطالعاتی از ایران بازدید کرده و با توانمندی های  جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف از جمله حوزه کلان مدیریت شهری آشنا می گردند.

در این بازدید هیئتی هجده نفره متشکل از اساتید و دانشجویان دانشگاه دفاع ملی پاکستان به میزبانی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران روز 28 فروردین از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد و پروژه های شاخصی همچون گنبد مینا و پل طبیعت بازدید نمودند.

هدف از سفر دانشجویان نخبه مقطع دکترای این دانشگاه دست یافتن به راه های توسعه روابط از نظر سیاسی و دفاعی بیان شده است.

print