بازدید هیئت دانشگاه دفاع ملی پاکستان از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

 هر ساله دانشجویان دانشگاه دفاع ملی پاکستان در قالب تور دانشجویی و سفر مطالعاتی از ایران بازدید کرده و با توانمندی های  جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف از جمله حوزه کلان مدیریت شهری آشنا می گردند.

در این بازدید هیئتی هجده نفره متشکل از اساتید و دانشجویان دانشگاه دفاع ملی پاکستان به میزبانی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران روز 28 فروردین از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد و پروژه های شاخصی همچون گنبد مینا و پل طبیعت بازدید نمودند.

هدف از سفر دانشجویان نخبه مقطع دکترای این دانشگاه دست یافتن به راه های توسعه روابط از نظر سیاسی و دفاعی بیان شده است.

print