بازدید هیات آلبانیایی از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هیات آلبانیایی از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هیات آلبانیایی شرکت کننده در همایش بین المللی نعیم فراشری رئیس جمهور سابق آلبانی و جمعی از نخبگان و اساتید از آکادمی های علوم آلبانی، کوزوو و مقدونیه و چهرهای فرهنگی این کشور به میزبانی  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از جاذبه های منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد.
print