بازدید هیات آلبانیایی شرکت کننده در همایش بین المللی نعیم فراشری رئیس جمهور سابق آلبانی و جمعی از نخبگان و اساتید از آکادمی های علوم آلبانی، کوزوو و مقدونیه و چهرهای فرهنگی این کشور به میزبانی  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از جاذبه های منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد.
print