بازدید مدیران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید مدیران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید مدیران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید جمعی از مدیران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ادارات کل راه و شهرسازی استان های کشور، از تجربه موفق پروژه های بزرگ مقیاس منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد در روز دوشنبه 18 دی ماه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت نوسازی عباس آباد: این بازدید هفتاد نفره از باغ کتاب آغاز شد و سپس با حضور در باغ موزه دفاع مقدس، بوستان طالقانی و بلندترین پرچم ایران در فراز تپه های جنگلی این بوستان ادامه یافت.

بازدیدکنندگان همچنین با عبور از پل طبیعت، بوستان بنادر، پل کابلی ابریشم 1 به گنبد مینا رفته و در جریان توضیحات کاملی از پروژه های این حوزه گردشگری قرار گرفتند. print