برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بانوان در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت نوسازی عباس آباد: سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان با حضور الهه عطایی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و مسئولین امور بانوان بخش های مختلف شهرداری در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار شد.

سارا میرزایی مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت نوسازی عباس آباد در این نشست ضمن خوشامدگویی به حضار توضیحات مختصری در زمینه این محدوده گردشگری عنوان نمود.

در ادامه این مراسم الهه عطایی و مسئولین مربوطه نیز موضوعات مختلف امور زنان در شهر تهران از جمله لایحه مناسب سازی فضاهای شهری برای بانوان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند و ضمن بیان دیدگاه ها تصمیماتی در این راستا اتخاذ گردید تا با زمینه سازی های لازم در آینده، این امور محقق گردد.

در نهایت این جلسه با بازدید مدعوین از بوستان های مجموعه گردشگری عباس آباد به کار خود پایان داد.

print