ساماندهی نظام درآمدزایی اراضی عباس آباد

ساماندهی نظام درآمدزایی اراضی عباس آباد

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد خبر داد:
ساماندهی نظام درآمدزایی اراضی عباس آباد در شورای اقتصاد مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد

با اشاره به ظرفیت های اقتصادی در منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد از تشکیل شورای اقتصادی جهت ساماندهی نظام درآمدزایی این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد : سید محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در دومین دیدار صمیمانه با کارشناسان این شرکت با اشاره به ظرفیت های کالبدی منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد؛ این ظرفیت ها را به لحاظ اقتصادی ممتاز دانست و گفت: عباس آباد یکی از نمادهای هویت تاریخی شهر تهران است که روزانه پذیرای هزاران نفر از همشهریان و گردشگران می باشد و ما می بایست از این ظرفیت جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار با توجه بر هویت فرهنگی این منطقه استفاده کنیم.
وی با اشاره به وجود برخی موانع در مسیر تحقق طرح های درآمدزایی از تشکیل شورای اقتصادی در شرکت نوسازی عباس آباد خبر داد و گفت: این شورا ترکیبی از مدیران شرکت و تعدادی از صاحبنظران در حوزه اقتصادی فرهنگی خواهد بود که نظام درآمدی منطقه را ساماندهی خواهند کرد. اصلاح قوانین و فرآیندهای موجود و بررسی طرح های درآمدزایی و پیشنهاد نظام درآمد پایدار بر مبنای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی منطقه از جمله وظایف این شورا خواهد بود.

 

صرفه جویی و دقت در هزینه ها اولویت همه همکاران باشد

حجازی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، شرایط مالی شهرداری را تابعی از شرایط فعلی کشور دانست و با توجه دادن حاضران به سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصلاح شیوه مصرف منابع مالی به ویژه در حوزه اداری و پرسنلی را اولویت معاونت مالی و اداری دانست و گفت: ما نباید در حوزه خرید اقلام و مصرف آنها نگاه مسرفانه داشته باشیم و می بایست عزم همگانی جهت صرفه جویی در هزینه ها وجود داشته باشد. در حوزه پرسنلی نیز مدیران بر اساس ساعات مفید کاری و ارزشیابی میزان کارکرد کارکنان و به صورت عادلانه، اضافه کار و تعطیل کار همکاران خود را محاسبه نمایند.  

 

 

 

 

 

 

print