انتخاب دکتر سالاری بعنوان نماینده شورا در شرکت نوسازی عباس آباد

انتخاب دکتر سالاری بعنوان نماینده شورا در شرکت نوسازی عباس آباد

انتخاب دکتر محمد سالاری به عنوان نماینده شورای شهر در شرکت نوسازی عباس آباد

دکتر محمد سالاری توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نماینده این شورا، در شرکت نوسازی عباس آباد انتخاب شد. وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک و دانش آموخته دکترای شهرسازی می‏باشد، هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران می باشد و ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا را به عهده دارد.

 

 

print