برگزاری جلسه TODحقانی

برگزاری جلسه TODحقانی

برگزاری جلسه مشارکت TOD حقانی در شرکت نوسازی عباس آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت نوسازی عباس آباد صبح امروز 16 آبان ماه جلسه ای با حضور سید محمد حسین حجازی مدیر عامل این شرکت، مصطفی سلیمی شهردار منطقه سه و مشاوران و مجریان پروژه TODحقانی برگزار گردید.
محور اصلی این جلسه ، استوار بر مباحث اجرای طرح TOD  حقانی با در اولویت قراردادن رویکرد انسان محوری با تکیه بر ساختارهای ایرانی و اسلامی بوده و جهت نیل به این هدف مقرر گردید به تاکید مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد سید محمد حسین حجازی،کمیته فنی-راهبردی اجرای پروژه را با توجه به ضوابط و اصول طرح تفصیلی عباس آباد و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در زمینه های معماری ، سازه، ترافیک، محیط زیست و ... عهده دار شده و راهبری نمایند.
   

 

print