بازدید هيأت كالج سلطنتي دفاع دانمارك از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هيأت كالج سلطنتي دفاع دانمارك از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

بازدید هيأت كالج سلطنتي دفاع دانمارك از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت نوسازی عباس آباد: منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد روز پنجشنبه 11 آبان ماه میزبان هيأتي ده نفره از كالج سلطنتي دفاع دانمارك بود.
این بازدید که به درخواست دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات ایران صورت گرفت با هدف انجام تبادلات علمی و آموزشی بین دو کشور انجام پذیرفت.
هیئت دانمارکی به ریاست آقای اوله کوارنودر دیدار خود از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد به بازدید از پروژه های شاخص این منطقه همچون گنبد مینا ، پل طبیعت و بوستان آب و آتش پرداختند و با مدیران ارشد این مجموعه دیدار و گفتگو کردند.
این بازدید با اهدا هدایایی به رسم یادبود به مهمانان پایان پذیرفت.

 

 

print