حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صادق زاده رییس مرکز امور دینی شهرداری تهران در نمایشگاه و جشن باغ رمضان

حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صادق زاده  رییس مرکز امور دینی شهرداری تهران در نمایشگاه و جشن  باغ رمضان

IMG_0594
IMG_0594
IMG_0596
IMG_0596
IMG_0598
IMG_0598
IMG_0600
IMG_0600
IMG_0601
IMG_0601
IMG_0604
IMG_0604
IMG_0606
IMG_0606
IMG_0699
IMG_0699
IMG_0704
IMG_0704
IMG_0707
IMG_0707
IMG_0749
IMG_0749
IMG_0750
IMG_0750
IMG_0752
IMG_0752
IMG_0757
IMG_0757
IMG_0759
IMG_0759
print
IMG_0594
IMG_0594
IMG_0596
IMG_0596
IMG_0598
IMG_0598
IMG_0600
IMG_0600
IMG_0601
IMG_0601
IMG_0604
IMG_0604
IMG_0606
IMG_0606
IMG_0699
IMG_0699
IMG_0704
IMG_0704
IMG_0707
IMG_0707