تدوین خط سیر گردشگری- تعاملی اراضی عباس آباد با سایر نهادها

تدوین خط سیر گردشگری- تعاملی اراضی عباس آباد با سایر نهادها

نشست هم افزایی، تعاملی و همکاری شرکت نوسازی عباس آباد با باغ موزه دفاع مقدس و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به منظور ارتقای سطح کیفی و تعریف خط سیر گردشگری و رفع موانع موجود با حضور سید محمد حسین حجازی مدیر عامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حجت الاسلام امرودی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین املل شرکت نوسازی عباس آباد، تعریف خط سیر گردشگری به منظور تعریف بسترهای لازم همچنین تسهیل رینگ گردشگری پیاده، مسیر دوچرخه و خودروی برقی در کل اراضی عباس آباد برای سهولت در رفت و آمد گردشگران و استفاده از ظرفیت هر کدام از مراکز فرهنگی مستقر در اراضی عباس آباد، اجرای برنامه های مشترک با ظرفیت هر سه نهاد و تشکیل کارگروهی متشکل از معاونین هر سه مجموعه جهت پیگیری مصوبات و اجرای راهبردهای مصوب از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
توجه و اهتمام ویژه به امر فرهنگ، تعامل حداکثری بین مجموعه ها، برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری شهروندان از ظرفیت های موجود اراضی عباس آباد، و برگزاری جشنواره های فاخر فرهنگی همچنین هماهنگی میان مجموعه ای از دیگر موضوعات مصوب این نشست بود که به بحث گذاشته شد.
تأمین امنیت، تأمین سلامت، تأمین وسایل حمل و نقل، تأمین و جانمایی نمازخانه های کوچک در محوطه جهت اقامه نماز توسط مخاطبین و مراجعین، تأمین آرامش (شامل در نظر گرفتن المان های شهری یکسان و یکپارچه و رنگ های مشخص و یکپارچه) تأمین اوقات فراغت از جمله پیش بینی ورزش های همگانی، تأمین برنامه رادیویی محوطه محور گفتگوی مدیران شرکت نوسازی عباس آباد، یاغ موزه دفاع مقدس و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود.
print