آماده باش خدمات شهری اراضی عباس‌آباد در پی اولین بارش برف

آماده باش خدمات شهری اراضی عباس‌آباد در پی اولین بارش برف

نیروهای خدمات شهری منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد همزمان با اولین بارش برف در تهران جهت ارائه خدمات شهری به گردشگران داخلی و خارجی در آماده باش کامل هستند.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل اراضی عباس‌آباد؛ اداره خدمات شهری معاونت اجرایی عباس‌آباد پس از بارش نخستین برف پایتخت، نسبت به برف روبی پل طبیعت و معابر عمومی برای بهره‌مندی و استفاده شهروندان و گردشگران، همچنین برف تکانی درختان اقدام کردند.
بنابر این گزارش از زمان آغاز بارش برف، نیروهای خدمات شهری نسبت به تعبیه مخازن شن و نمک در گذر گردشگران، اقدام و تمامی محل رفت و آمد شهروندان و معابر همومی را برف روبی کردند.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد به واسطه گردشگرپذیری مراکز خود، پذیرای شهروندان تهرانی و سایر گردشگران داخلی و خارجی است.
print