رئیس ایزوکارپ قطر: پل طبیعت تاکید بر انسان‌محوری در تهران دارد

رئیس ایزوکارپ قطر: پل طبیعت تاکید بر انسان‌محوری در تهران دارد

رئیس ایزوکارپ قطر: پل طبیعت تاکید بر انسان‌محوری در تهران دارد

علی عبدالرئوف، رئیس ایزوکارپ قطر (انجمن بین‌المللی طراحان و برنامه‌ریزان شهری) پس از بازدید از اراضی عباس‌آباد گفت: «ساخت پل طبیعت بر روی اتوبان این موضوع را به رخ می‌کشد که الویت انسان است که با پای پیاده از روی یک اتوبان عبور می‌کند و این یعنی انسان‌محوری. پلی که ارتباط دو پارک سرسبز را به وجود آورده. پارک‌های جنگلی که خود زندگی هستند و این فضای زیبا در مرکز شهر قرار دارد که تمام مردم به راحتی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند که جای تبریک و خرسندی برای شهروندان خواهد داشت.»

او با اشاره به اینکه 560 هکتار تپه‌های عباس‌آباد می‌توانست برای مصارف شخصی یا دولتی از بین برود اما در اختیار مردم قرار گرفت افزود: «اراضی عباس‌آباد یک مکان حساس در قلب پایتخت ایران است که برای مردم طراحی شده. در حالی که می‌توانست به گونه‌ای ساخته شود که براساس منافع شخصی یا دولتی تمام شود. اما در حال حاضر شاهد آن هستیم این محدوده به گونه‌ای طراحی شده که برای مردم باشد و از سوی دیگر معماران و کسانی که در بخش عمرانی فعالیت می‌کنند افتخار کنند چنین فضایی با این سبک معماری ایجاد شده است.»

print