شورای عالی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان شرکت تشکیل شد

شورای عالی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان شرکت تشکیل شد

نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شرکت نوسازی عباس‌آباد با حضور مدیرعامل و مشاوران با هدف تحقق اهداف مدیریت یکپارچه به منظور بهره‌برداری فرهنگی از اراضی عباس‌آباد برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت نوسازی عباس‌آباد، در این جلسه تغییر رویکرد شرکت به سمت گردشگری، برگزار جلسات ثابت هفتگی، تلاش برای تحقق یکپارچه‌سازی اراضی عباس‌آباد و ارائه پیشنهاد بودجه برای سال 99 موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
از آنجایی که رویکرد شرکت به سمت نگاهی تازه گرایش پیدا کرده است تا در زمینه‌های بهره‌برداری از اراضی با نگاه هنری و گردشگری فراهم شود در این جلسه مقرر شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم در این راستا از سوی مدیران صورت گیرد.
همچنین باتوجه به ماده 48 بند 3 سند برنامه سوم توسعه شهر تهران، مصوب شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه «الزام شهرداری تهران به حفظ اراضی عباس آباد با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ایجاد مدیریت یکچارچه به منظور بهره‌برداری فرهنگی» مقرر در جلسات شورا سرفصل همه فعالیت‌ها با این محوریت اجرایی شود.


print