برگزاری دوره آموزشي اطفاء حريق در شرکت نوسازی عباس آباد

برگزاری دوره آموزشي اطفاء حريق در شرکت نوسازی عباس آباد

برگزاری دوره آموزشي اطفاء حريق در شرکت نوسازی عباس آباد

مطابق برنامه زمانبندي مشخص شده در تاريخ 11، 12 و 15 تير به همت مدیریت HSE و واحد آموزش معاونت برنامه ریزی ، مالی و اداری شرکت نوسازی عباس آباد دوره آموزشي اطفاء حريق بصورت تئوري و عملي در قالب دو گروه الف و ب برای کارمندان این شرکت برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد در این برنامه که با مشاركت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران  به خصوص همكاران ايستگاه 11 (شهيد پناهي) و شرکت نوسازی عباس آباد و با همراهي معاونت هاي  مالي و اداري ، فني و اجرايي و ادارات منابع انساني(آموزش)، حفاظت فيزيكي و تداركات و پشتيباني شركت برگزار گردید ، جهت توان افزايي، ارتقاء عملكرد افراد و واكنش مناسب در شرايط اضطراري آموزش هایی به نیروهای حاضر داده شد.

این اقدامات پیش زمینه ای را جهت برگزاري مانور حريق شركت در ماه آتي توسط نیروهای  این شرکت و با همکاری آتش نشانان ايستگاه 11 (شهيد پناهي) فراهم کرد.

print