پیام مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد به مناسبت روز تهران طهران شهری به شکوه تاریخ پر افتخار ایران

پیام مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد به مناسبت روز تهران  طهران شهری به شکوه تاریخ پر افتخار ایران

پیام مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد به مناسبت روز تهران

طهران شهری به شکوه تاریخ پر افتخار ایران

شهر همیشه بیدار ایران مملو از زیبایی هایی است همچون مروارید، درخشان که تاریخ را با فرهنگ درهم آمیخته و شکوه و عظمت را جلوه گری می کند.

از موزه جواهراتش تا کاخ گلستان، از شمس العماره تا موزه ملی و نیاوران تا برج آزادی.

از شلوغی بازارش تا کاخی که در گوشه گوشه اش تاریخ نهفته است.

و امروز تهران نماد نوینی دارد به نام پل طبیعت.

پلی با جلوه ای خاص که زیبایی شهری را به قلب طبیعت گره زده است.

و تهران سرفراز است با چنین تاریخی. تهران قلب ایران است و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد نگین سبز این شهر تاریخ ساز


print