مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در واکنش به حمله تروریستی صبح امروز در اهواز

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در واکنش به حمله تروریستی صبح امروز در اهواز

حمله کوردلان همبستگی ما را هدف گرفته است

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در واکنش به حمله تروریستی صبح امروز در اهواز گفت: حمله کوردلان و دستنشانده های استکبار نه تنها عزم ما را در مبارزه با مستکبرین جزم کرده انسجام ما را بیشتر و همبستگی مردم و آحاد جامعه را محکم تر می کند.
سید محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در پیام خود آورده است: اجرای عملیات های کوری شبیه به آنچه در اهواز افتاد نشانه ضعف و حماقت متجاوزان است و جمهوری اسلامی ایران 40 سال در برابر زورگویی های آنان مقاومت کرده و نقشه های توطئه آمیز دشمنان را نقش بر آب کرده است و اینک این عملیات بار دیگر حقانیت ایران اسلامی را به اثبات رسانده، عزم مسولان و مردم برای ادامه مسیر حق و حقیقت در برابر استکبار را نشان می دهد.
print