تفاهم نامه منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با شهرداری منطقه ۱۲

تفاهم نامه منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با شهرداری منطقه ۱۲

تفاهم نامه منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد با شهرداری منطقه ۱۲ با موضوع گردشگری
#سیدمحدحسین_حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد و علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲
print