موج جوانی

موج جوانی

ویژه برنامه ای با مشارکت رادیو جوان که همه روز ه از ساعت 21 در میدان مشاهیر واقع در بوستان نوروز به صورت زنده اجرا و از رادیو جوان پخش می شود. مسابقه، نمایش رادیویی، گفتگو با مهمان ویژه با حضور هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان و اجرای زنده موسیقی تا 16 شهریور میزبان شهرونان تهرانی است.

print