ایران لذیذ

ایران لذیذ

این برنامه به مدت 7 روز از 10 تا 16 شهریور و معرفی غذاهای سنتی ایرانی و ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم در دو بخش نمایشگاهی و عرضه محصولات غذای سالم و سنتی و بخش مسابقه در بوستان نوروز

print