آوای ایرانی

آوای ایرانی

14 تیرتا 16 شهریور روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته به مدت 20 شب با اجرای موسیقی اقوام توسط گروه های برگزیده موسیقی سنتی ایرانی در بوستان آب و آتش

print