اجرای پروژه بهسازی و لکه گیری محدوده باغ کتاب

اجرای پروژه بهسازی و لکه گیری محدوده باغ کتاب

اجرای پروژه بهسازی و لکه گیری محدوده باغ کتاب

بهسازی و لکه گیری محور 28 قطعه دو اراضی عباس آباد در محدوده باغ کتاب تهران به منظور دسترسی بهتر و تسهیل در رفت و آمد شهروندان انجام شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد پروژه اصلاح و بهسازی مسیر مجاور کتابخانه ملی و پارکینگ فرهنگ سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم مرداد ماه به صورت شبانه به مرحله اجرا در آمد.

در این پروژه که به همت معاونت اجرایی شرکت نوسازی عباس آباد صورت گرفت در مجموع 60 تن آسفالت در دو فاز در مسیر محور 28 تخلیه و تسطیح شد.

بنا بر این گزارش هدف از اجرای این پروژه،تسهیل در رفت و آمد دانشجویان و شهروندان به کتابخانه ملی و مجموعه باغ کتاب  از طریق ارتقاء کیفیت این مسیر معرفی شد.

print