1- سایت شهرداری تهران

http://tehran.ir

2- سایت شورای اسلامی شهر تهران


http://shora.tehran.ir

3- سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 

http://shahrsazi.tehran.ir

4-سایت منطقه سه شهرداری تهران

 http://region3.tehran.ir 

5-سایت منطقه شش شهرداری تهران

http://region6.tehran.ir 

6-سایت منطقه هفت شهرداری تهران

http://region7.tehran.ir

7- سایت خبرگزاری تهران سما


http://sama.tehran.ir

8- سایت خبرگزاری شهرنوشت


http://shahrnevesht.tehran.ir

9- سایت آژانس عکس تهران


http://tehranpicture.ir