رزومه:

سیّدمحمدحسین حجازی
متولد 1360
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی هنری- برنامه ریزی فرهنگی

فعالیتهای اجرایی:
•  دبیر اجرایی مجله شبستان (موسسه خورشید سواران)  
•  دبیر اجرایی ستاد همایش چهره های ماندگار  
•  عضو شورای راهبردی گروه اجتماعی شبکه 2
•  دبیر سرویس اجتماعی موسسه تبیان
•  معاونت فرهنگی مجموعه ورزشی انقلاب 
•  دبیر سرویس نخبگان موسسه تبیان
•  مدیر همکاریهای فرهنگی و امور بین الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
•  مدیر اداره محصولات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  
•  مدیر فرهنگی هنری منطقه یک شهرداری تهران و رئیس فرهنگسرای ملل
•  مشاور معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
•  دبیر چهارمین جشنواره رحمت للعالمین ماه رمبارک رمضان
•  مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 شهرداری تهران و رئیس فرهنگسرای اندیشه 
•  معاون اجتماعی فرهنگی شرکت نوسازی عباس آباد