پل ابریشم یک
پل ابریشم یک به عنوان فضایی جهت دسترسی بر روی اتوبان همت میان دو بوستان بنادر و سفرهای آسمانی احداث گردید.
پل ابریشم دو
این پل به عنوان یک مسیر دسترسی شرقی غربی بر روی بازار گل احداث گردیده سازه چادری نصب شده بر روی این پل جلوه خاصی به فضای موجود داده است.
پل ابریشم سه
پل ابریشم سه به عنوان یک دسترسی شمالی-جنوبی به موازات پل ابریشم دو بوستان سفرهای آسمانی را از حاشیه اراضی به بوستان نوروز شمالی متصل می نماید.موقعیت این پل بر فراز بازار گل علاوه بر نقش دسترسی، دیدی مناسب به مجموعه را نیز فراهم آورده.به موجب این دید پل در زمان برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها نظیر شهر گل محل استقرار گروه مختلف بازدید کنندگان است.