کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، در زمینی به وسعت 50000 متر مربع ایجاد شده است ، که از سمت شمال به میدان فرهنگ از شرق به باغ علوم و هتل ارم ، از جنوب پس از خیابان کتابخانه ملی و فضای تفرجگاهی به بزرگراه شهید همت و بالاخره از سمت غرب به باغ کتاب و هنرهای ادبی محدود شده است ، این کتابخانه با زیربنایی به وسعت 90000 متر مربع در چهار طبقه روی زمین و سه طبقه در زیرزمین ساخته شده است ، طراحی این فضا نیز بر اساس گنجایش حدوداً چهار میلیون جلد کتاب انجام شده است.