باغ هنر
مجموعه باغستانهای شمالی اراضی عباس آباد در مساحتی بیش از 40 هزار متر مربع به یکی از بهترین باغ های این منطقه تبدیل شده است و عنوان باغ هنر را یدک می کشد.
باغ هنر با مساحتی بالغ بر 47000مترمربع، در مجموعه باغستانهای شمالی منطقه عباس‌آباد، حدودا در مرکز حوزه و لبه محو راصلی ارتباطی مصلی، باغ دره دفاع مقدس و ایستگاه مترو قرار دارد. بر اساس طرح جامع منطقه عباس‌آباد، باغ هنر در حوزه عملکرد فرهنگی با گرایش عمده علمی و هنری و در مجاورت مجموعه‌های باغ کتاب، دریاچه، باغ نمایش،باغ موزه جواهرات و باغ دره دفاع مقدس جانمایی شده است. 
در این باغ احداث خانه های نقش مختص به هنر های تجسمی، خانه موسیقی، خانه شعر، خانه معماری، کوشک و تونل گالری پیش بینی شده است. هم اکنون از این مجموعه بزرگ و منحصر به فرد در کل کشور خانه شعر به مساحت 936 متر مربع و با سالن همایش و جلسات، کتابخانه و ... آماده بهره برداری است.

موقعیت :شرق اراضی عباس آباد - حوزه A

کاربری :فرهنگی - هنری

باغ هنر ( فردوسی) با مساحتی بالغ بر 47000 متر مربع ،در مجموعه باغستانهای شمالی اراضی عباس آباد،حدودا در مرکز حوزه و لبه محوراصلی ارتباطی مصلی، میدان گلگشت مصلی ، باغ دره دفاع مقدس و ایستگاه های مترو قرار دارد.بر اساس طرح تفصیلی اراضی عباس آباد ، باغ فردوسی در حوزه عملکرد فرهنگی با گرایش‌ عمده علمی و هنری و در مجاورت مجموعه های باغ کتاب، باغ نمایش، باغ موزه جواهرات و باغ موزه دفاع مقدس جانمایی شده است.

پیش بینی طرح بر آن است تا در نهایت«باغ هنر» به عنوان فضایی شهری با شأن فرهنگی، بتواند به تمامی شهروندان، خدماتی به فراخور عرضه نماید تا همگان از حضور و گذران اوقات شان در آن بهره کافی گرفته، در ارضاء و اغنا شهروندان مؤثر واقع شده، جایگاهی شایسته در شهر، پهنه ملی و حتی بین المللی برای خود بدست آورد.

در نگاهی به آثار هنرمندان بزرگ این مرز و بوم در طول تاریخ، اعم از «شاعران»، نغمه سرایان»، « نقش اندازان» و« معماران»، در بسیاری موارد در می یابیم که این آثار تجلی « تقدیر ملی» و آیینه « هویت فرهنگی» در پاسخی به نیاز و « سئوال زمانه» بوده است. حکما و هنرمندان همواره ضمن « فرا هم» آوردن پاسخی به « سوال زمانه» با در نظر آوردن کاستی ها، نارسایی ها و درشتی های پیرامونی، تلاشی شگرف در راستای تعالی فرهنگ اجتماعی، دیداری، شنیداری و کالبدی مردمان ایران زمین به کار بسته اند. حال پرسش این است که «سئوال زمانه» عصر ما کدام است؟ به نظر می‌رسد چالش دوران معاصر «ما»، چالش « سنت – مدرنیته » باشد. جامعه فعلی ما ، (جامعه درحال‌گذار) ،« نه سنتی - نه مدرن» است، و راه برون رفت از حیرت و سرگشتگی بر سر دو راهه سنتی بودن یا مدرن بودن ، درک درست از همزیستی ضروری این دو مقوله است. در طراحی باغ هنر، با توجه به چالش دوران معاصر ، ترکیبی ممتد از سنت تا مدرنیته در نظر گرفته شده است.
در طراحی مجموعه الگوی باغ ایرانی و « باغ در باغ » برای تجربه حضوری مفاهیم فرهنگ ایران از طریق تجربه مستقیم فضا، انتخاب شده است. از هفت شاخه (رسمی) هنر به جز نمایش و سینما که در باغ نمایش سکنا می گزینند، بقیه در باغ هنر « خانه » خواهند داشت. «خانه» های «شعر»، «موسیقی» «نقش» و «معماری» که در چهار جبهه اصلی باغ استقرار می یابند و باغ ایرانی محل پیوند این هنرهای مختلف است تا ، تمام کانون های هنری در یک مکان گرد هم آیند.
همچنان که اساطیر ایران زمین درکوه البرز جای دارند، (اساطیر یونانی نیز در کوه االمپ)، باغ ایرانی – جایگاه اساطیری «هنر ایران» – بر فراز بلندایی از دامنه های البرز و مشرف به چشم اندازهای پیرامون، استقرار یافته است. این در حالی است که دامنه‌های شیبدار با فرم متنوع و اراضی کم ارتفاع‌تر حاشیه دریاچه،به محوطه سازی هایی متناسب با نیازهای پروژه اختصاص پیدا کرده اند.
باغ ایرانی نماینده اوج اندیشگی هنر ایران خواهد بود و به فراخور،لایه های دیگری که فرآوری و نمایش پدیدارهای هنری امروز ایران را مد نظر دارند،به صورت حلقه هایی برگرد آن واقع می شوند. باغ فردوسی به مثابه جایگاه رفیع هنر ایران خواهد بود که اوج آن را ساحت اصلی باغ تشکیل می‌دهد و حلقه‌های اطراف (کمربند سبز کمرنگ) به لایه های مفرح و جذاب گردشگاهی، نمایشگاهی و برخورد نزدیک با تولید آثار هنری، خرید آثار و ... اختصاص می یابد.

نظام معماری
1- خانه شعر (1300 مترمربع)
2- خانه موسیقی (2900 مترمربع)
3- کوشک مرکزی (2600 مترمربع)
4- خانه نقش (1800 مترمربع)
5- خانه معماری (2500 مترمربع)
6- نگارستان هنر (4500 مترمربع)
7- سالن اجتماعات (7500 مترمربع)
8- باشگاه هنرمندان (1500 مترمربع)
9-کارگاه های هنری (1500 مترمربع)
10- ابنیه تاسیساتی (1000 مترمربع)