بازار گل

 

 

در بخش جنوبی گلستان منظومه شمسی، فضایی به مساحت یک هکتار تحت عنوان دره گل یا بازار گل در نظر گرفته شده که نه فقط گلدان و گل شاخه ای بلکه تمامی خدمات مربوط به گل و گیاه مانند دیوار و سقف سبز و حتی رستوران غذاها و نوشیدنی های گیاهی در آن ارائه می شود. از روی بازار گل پل ابریشم شماره دو عبور می کند که دو سازه چادری هزارمتری نیز بر روی آن نصب گردیده است.