مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران ، در زمینی به وسعت 60000 متر مربع و با زیربنای 68000 متر مربع در شش طبقه روی زمین و یک طبقه زیرزمین ساخته شده است ، این مجموعه مشتمل بر سه فرهنگستان علوم ، پزشکی و همچنین زبان و ادب می باشد ، نیز دارای پژوهشکده ، کتابخانه ، سالن های گردهم آیی ، اتاق برگزاری جلسات ، رستوران ، مسجد و فضاهای خدماتی می باشد.این مجموعه از سمت شمال پس از خیابان کتابخانه ملی و فضای تفرجگاهی به اتوبان شهید حقانی ، از جنوب به میدان فرهنگ ، از شرق به باغ فلسفه و نهایتاٌ از سمت غرب به باغ کتاب و هنرهای ادبی محدود می شود.