مشخصات كلی معماری مجموعه اصلی طرح

در مرحله اول، معمار طرح نسبت به تهيه طرح معماری جامع زمين‌های منطقه عباس آباداقدام نموده، به‌گونه‌ای كه علاوه بر طرح مصلی، ساختمان‌های مربوط به مركز حكومت اسلامی در آن طراحی گرديد. مجموعه اصلی طرح در مركز مجموعه زمين‌های منطقه عباس‌آباد واقع‌شده‌است.

 

 
طرح جامع معماری مجوعه زمينهای منطقه عباس آباد ترسيم شده توسط معمار طراح
از نقشه ابتدايی معمار طرح،‌ ماكت اوليه آن، توسط آقای مهندس حسين مظلوم در سال 1371 ساخته و در سال 1372 تكميل گرديد. تصاوير مربوط به اين ماكت درزير آورده شده است

 

 
مجموعه اصلی طرح از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به خيابان شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر بهشتی، از شرق به خيابان شهيد قنبرزاده و از غرب به بزرگراه شهيد مدرس محدود مي‌گردد. اين مجموعه در حال حاضر 650،000مترمربع وسعت دارد كه با احتساب فضای گسترش و توسعه آن محدوده‌ای معادل 1.200.000 مترمربع را در برخواهد‌گرفت. محور اصلی در طراحی معماری مصلی، جهت قبله مي‌باشد و همه اجزا، ابنيه و صحن‌ها به تبعيت از اين محور درجهت قبله يا عمود بر آن، قرار گرفته‌اند.
همانطور كه قبلاً ذكر گرديد، طراحی معماری و ساخت ماكت نهايی مجموعه، توسط استاد ارجمند جناب آقای دكتر پرويز مويدعهد، انجام پذيرفته است