ضیافت افطار برای۱۲۰ کودک تحت پوشش بهزیستی در منطقه فرهنگی و‌ گردشگری عباس‌آباد

ضیافت افطار برای۱۲۰ کودک تحت پوشش بهزیستی در منطقه فرهنگی و‌ گردشگری عباس‌آباد


۱۲۰ کودک تحت پوشش بهزیستی روز گذشته پس از ضیافت افطار به بازدید از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد پرداختند.
ابتدا این دیدار با حضور و صرف افطار آغاز شد و سپس به بازدید «گنبد مینا»، فضای پیرامونی و تماشای فیلم علمی در تماشاخانه این مجموعه و سپس با همراهی تور گردشگری از «پل طبیعت»، بوستان «آب و آتش» و گذر گردشگری «آب و آتش» بازدید کردند.print