ویزیت رایگان هلال احمر از مسافران نوروزی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

ویزیت رایگان هلال احمر از مسافران نوروزی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

طرح ویزیت رایگان توسط پزشک متخصص و عمومی ونیز آموزش کمک های اولیه برای شهروندان با هدف ارتقاء سطح توانایی شهروندان و مسافرین نوروزی به ویژه در ایام سفر توسط منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد باهمکاری هلال احمر تهران با ایجاد ایستگاه پزشک رایگان روز یکشنبه ۷ فروردین۱۴۰۱ برگزار شد.

طرح پزشک رایگان و آموزش امداد و نجات مورد استقبال مسافرین نوروزی و گردشگران قرار گرفت.

در این طرح ۴۸ نفر از گردشگران و مسافران نوروزی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد چکاپ کامل و ویزیت رایگان شدند و همچنین برای ۳۰ خانواده آموزش اولیه کمکهای امدادی در سفر و در حالت وضعیت اورژانس انجام شد.

این طرح به همت اداره بحران و (اچ اس ای) منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد و همکاری سازمان هلال احمر تهران انجام شد.print