گزارش تصویری عید نوروز در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد 5