خاموشی چراغ‌های «پل طبیعت»و «گنبد مینا» همزمان با رویداد جهانی ساعت زمین»