رونمایی از تمبر "پل طبیعت" در آیین جهانی نوروز سال 1401 با حضور شخصیت های فرهنگی