ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس و ایام اربعین حسینی در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد