تلفن های گویا:

88795835

88795889

88795890

88791869

88679426

پست الکترونیک : coordination.abasabad@tehran.ir

نشانی : تهران - بلوار آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 8
شماره فکس: 88791625

( کد پستی 1518845711)